Førstehjælp for forældre og mødregrupper

Formål:

Formålet er at bibringe forældre den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker samt almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og pludselig opstået sygdomme hos børn.

 

Mål:

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

1. Handle hensigtsmæssigt på et skadested og i hjemmet.

2. Forebygge skader i hjemmet.

3. Yde livreddende førstehjælp til livstruende skade på børn.

4. Yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og pludselige opstået sygdomme hos børn.

5. Forebygge og/eller håndtere shock/tegn på kredsløbssvigt, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne børn.

6. Foretage en alarmering via 1-1-2.

 

Indhold:

- Forebyg skader i hjemmet

- Førstehjælpens 4 hovedpunkter

- Hjerte-Lunge-Redning til børn og babyer

- Livreddende førstehjælp

- Alarmering

- Shock

- Psykisk førstehjælp

- Blødninger

- Hovedlæsioner

- Ledskred og forstuvninger

- Forbrændinger

- Forgiftninger og ætsninger

- Almen kuldepåvirkninger

- Kramper

- Infektioner

- Stabilt sideleje

- Små skader

- Praktisk situationsbestemte øvelser og cases inden for modulets emneområde

- Evaluering

 

Varighed:

4 timer.

 

Pris:

500 kr. per person (minimum 6 deltagere )

Prisen er inkl. materialer og godkendte beviser af Dansk Førstehjælpsråd.

Sted:

I bestemmer selv om kurset skal holdes i private omgivelser, eller I ønsker at vi stiller lokaler til rådighed.